1. Ana Sayfa
  2. Cinsellik
  3. Cinsel Gücünüzün Temel Taşı, Benlik Kavramı Ve Öz Saygı

Cinsel Gücünüzün Temel Taşı, Benlik Kavramı Ve Öz Saygı

kapak

Benlik kavramı ile cinsellik arasında kurulan bağlantı hayatınızda bazı sorulara vereceğiniz yanıtlarla alakalıdır. “Vücudunuzu sever misiniz? Kendinizi çekici buluyor musunuz? İyi bir sevgili olduğunuzu hissediyor musunuz? İlişkilerinizden ne derece zevk alırsınız?” Bu yöneltilmiş sorulara verdiğimiz cevaplar dahilinde olumlu ya da olumsuz benlik algsına sahip olup olmadığınız anlaşılır. Bu sebeple, kendi hakkımızdaki görüşlerimiz, cinsel ilişkiler de dahil başkalarıyla ilişki kurduğumuz zamanlarda aldığımız bir karardır aslında. Tam olarak cinsellikle ilgisini ise, yazımızda sizler için derledik.

1Benlik Kavramını Keşfedin


Benlik kavramını, kendimize dair kendi düşüncelerimiz şeklinde özetlersek yanlış olmaz. Hakkımızda değer verdiğimiz her şeyi, hipotezleri ve inançları da içinde barındırır. Bu sebeple, kendi kimliğimizi algılama biçimimiz en güzel tanımdır. Üç özelliğe sahiptir, 1. doğuştan gelir: doğduğumuzdan itibaren buna sahip olacak biçimde tasarlandık. Yani deneyim, kendimizi başkalarına yansıtma biçimimiz ve başkalarıyla paylaşmış olduğumuz ayrıntılar dahilinde bunu geliştirmeye çabalarız. 2. organizedir: benlik kavramımız ile çelişmekte olan uyaranları görmezden geliriz. Bu sebeple ona uyan ne ise onu algılama üzerine yatkınız. 3. Dinamiktir ve değişkenlik gösterir, kendimizden veya gelebilecek dış kaynaklardan yeni bilgilerle değişim geçirir.

2Ne İseniz, Direkt Karşıya Yansıtırsınız


Benlik kavramının ne denli mühim olduğu, bizi harekete geçirmeye ve ilerlemeye devam etmeye, aslında hayallerimizin peşinden gitmede motive edişinde yatar. Bizi ilgilendiren mevzuda, yani cinsellikte de büyük bir role sahiptir. Kendimizi güvede hissettiğimiz takdirde, bunu başkalarına da direkt biçimde yansıtırız. Tersi takdirde de karşıya olumsuz biçimde yansıyacaktır.

3İlk İlişkinizle Beraber İçinizde Oluşmaya Başlar


Bu münasebet (benlik ve cinsellik) kurduğunuz ilk ilişkilerle beraber inşa edilmeye başlar. Kendi vücudumuz ile ya da fiziksel taraflarımız ile ilgili, cinsel eşimizden aldığımız değerlendirme yanında aldığımız yorumlar, benlik saygımızı geliştirir veya olumsuz etkiler. Bu kavram hayatınıza girmeye başladığı anda gelecekteki cinsel deneyimler üzerinde ciddi etkilidir. Negatif biçimli benlik kavramına sahip bireyler, kendilerini eşleri de dahil olacak şekilde başkalarına doğal halleriyle göstermekte ciddi zorluk çekerler. Bu durum, belirli bazı kaygı türlerine sebebiyet verir ayrıca kişinin samimiyet ihtiyacını kesinlikle azaltır. Bu kişiler çoğunlukla, sahip oldukları kusurlarının herkese tertemiz ve net olarak görünür olduğunu düşünürler.

4Sadece Fiziksel Yönler Değil, Mental Açıdan Da Savunmasız Hissetme Durumu


Bu mevzu yegâne fiziksel görünüşle ilgili değil, aynı anda psikolojik veya kişilik yönleriyle de ilgili bir benlik durumudur. Mesela, kendilerini cinsel hayatlarında sıkıcı bulan insanlar, eşlerinin de aynı şeyi düşündüğü inancına kapılır ve seks sırasında sanki değerlendirildiklerini hissederler. Kendilerini bu anlamda geliştirmek adına içlerinde hissettikleri baskının bir ürünü maalesef anksiyete olarak ortaya çıkar.

5Hisleriniz Sizi Yanıltıyor Olabilir


Bu tip durumlarda, hissettiklerimizin doğru ya da yanlış olup olmadığını denetlememek tarzında bir tutum sergilemek ve her şey sanki yolundaymış gibi davranmak bir hatadır. Eleştirilerden kaçınmak adına gerçek tabiatlarını gizleyen kişiler çok acı çekerler. Kendilerini olduğu şekilde kabullenmelerini ve değer biçtikleri insanlarla samimi ilişkiler içine girmelerinin önünde engel teşkil eder.

Yorum Yap