1. Ana Sayfa
  2. Popüler Kültür
  3. İç Dünyanızın En Derinleri, Baba Kavramının Kişilikteki Yerini Öğrenince Sarsılacaksınız

İç Dünyanızın En Derinleri, Baba Kavramının Kişilikteki Yerini Öğrenince Sarsılacaksınız

5ee71d635542871ba0d79090

Hayatımızda üç temel sütun olduğunu söyleyebiliriz, kardeş, anne ve baba. Sonradan hayatımıza dahil olacak herkes bu üç sütunun kopyası olacaktırlar. Bu sebeple hayatlarımızdaki önemi aşikardır. Aslına bakılırsa her insan bir parça annesi, bir parça babasıdır. Anne ve babamız sadece fiziksel bütünlüğümüzün değil, kişi olarak varoluşumuzun da iki temel taşıdır.

1Anne Ve Baba Farkı


Embriyonun oluşumu sırasında anne ve baba eşit role sahip de olsalar embriyonun gelişerek bebek olması sürecinde sadece anneye ihtiyaç duyar. Anne ve bebek arasında oluşmuş bu fizyolojik bağ, prolaktin hormonu gibi biyolojik faktörlerle annenin karnındaki bebekten bağımsız bir kişi olarak hiisetmesi, yaşaması ve düşünmesini imkânsız olur. Embriyonun oluşumunda olan rolünü tamamlayan baba, bağımsız ayrı bir kişi olarak hissetmeye, düşünmeye ve yaşamaya devam etmektedir. Diğer bir ifadeyle, bir anne farkında olmadan bebek sahibi olamaz ama bir baba haberi olmadan onlarca bebek sahibi olabilir. Annelik ilk andan beri biyolojik ve duygusal olarak yaşanmaya başlanır, babalık ise atanan bir görev veya üstlenilen bir roldür. Bu görevi hakkıyla yerine getirebilmek kişisel çaba gerektirir. Bu çabayı göstermeyen “sözde baba” veya “biyolojik baba” olarak isimlendirilen çocuğuna karşı ilgisiz, sevgi ve şefkatten yoksun olan babalar, çocuğun yaşamında kalıcı izler bırakacak olan “travmatik baba” lardır. Çocuğun sağlıklı kişilik gelişimi adına babanın anneyle eş düzeyde tuttuğu ve gebelikten itibaren babalık yaptığı bir tutum üstlenmesi elzemdir. Tıpkı anne gibi babanın da çocukla ilgi, şefkat, sevgi, yakınlık ve anlayış bulunduran bir duygusal bağı kurması ve sürdürmesi elzemdir.

2Babanın Temsil Ettikleri


Erkek çocuk babayla doğrudan özdeşleştiğinden onunla vakit geçirmeye ve yakın hissetmeye ihtiyaç duyar. Bilhassa ideal baba’nın içselleştirdiği ödipal süreçte baba, otoriteyi, gücü, yasakları ve kuralları, aslında süperegoyu temsil eder. Çocuğun, değeri hakkındaki düşüncelerinin, benlik algısının gelişiminde babadan alınan geri bildirimlerin olumlu, olumsuz etkileri vardır. Model aldığı babasının varken yok olması durumunda kendini güvensiz ve kaygılı hisseder. Öz saygı ve özgüven gelişimi sekteye uğrar. Babası tarafından onaylandığını, sevildiğini en mühimi kabul edildiğini hissetmeyen bir çocuk gelişmeye ve öğrenmeye kapalı olur. Babanın aslında kişide en etkin rolü gelişimsel süreç cinsel kimliğin oluşumudur. Bu rolünün, yegâne erkek çocuğun cinsel kimlik ve yöneliminde değil, kız ve erkekler içindeki davranış farklarını oluşturma ve güçlendirmedeki rolü sebebiyle kız çocuğun cinsel kimlik ve yönelim gelişiminde de etkisi çok büyüktür.

3Üzerimizdeki Etkileri


Çocuk toplumsal bir birey olarak yaşamak için babaya ihtiyaç duyar. İnsan çocukluk evresinde yaşadığı psikolojik tecrübelerin zorunlu neticesi olarak davranışlarını hayata geçirir. Yani yapısal ve kalıtsal etkenler mühim olmakla beraber, kişiliğimizi babamız ve annemizle yaşadıklarımız neticesinde sonradan ediniriz. Bilhassa 0-7 yaş arası süreçte çocuğuna yakınlık, sevgi ve ilgi göstermeyen baba, çocuk adına korku ve kaygı kaynağıdır. Çocuklar babayı bir güç simgesi, kahraman olarak görse de aslında varlığından rahatsızlık duyar. Bilhassa erkek çocuk, ödipal evrede bu durumu yoğun tecrübe eder. Babası ile annesini paylaşmak istemez ve babasını rakip olarak görme eğilimi taşır. Bu duyguları sebebiyle babası tarafından cezalandırılacağı kaygısıyla ondan korkar. Kız çocuk için baba ile kurulan ilişki gelecekte erkekle kurulacak ilişkilerin bir belirleyicisidir. Çoğunlukla eş olarak idealize ettikleri babalarına benzeyen erkekler seçilir. Babasıyla yakın bir ilişki olmayan, yani babası varken yok olan kız çocukları, ileri ilişkilerinde, kendilerinden daha yaşlı ya da daha olgun erkekleri isteyerek ihtiyaç duydukları ama bulamadıkları baba sevgisini aramaya devam ederler.

Yorum Yap